Fiske med Mr. Peck.

Mr. Peck smilende eller forpint..

Har fisket de sidste dage med Mr. Peck og holdet fra tjekkiet. For at sumere op så nåede vi ikke på dybhavsfiskeri pga. at brunchen trak 3 timer ud. Til gængæld fik vi så prøvet et par sten toppe onsdag og en flynder plads. Flynderpladsen gav ikke noget, men stenene var ret vilde. Det er helt sikkert noget vi kommer til at arbejde videre med det næste stykke tid. Eric havde også fat i en af de der kedelige fisk som svømmer på tværs af driv retningen og så falder af. Det er bare op på hesten igen.

Mr. peck med 15kgs vejet på land.

Wally med stor torsk.

Kaptajnen med god double.

Torsdag var vi lidt rundt og nyde det gode vejr og vi fangede rødfisk, havkat og selvfølgelig torsk. I en lille vig var der sandbund og fladfisk. Vi havde ikke medegrejet med, men der var tobiser og et febrilsk forsøg med en 100g pirk kunne vække interesse hos rødspætterne, men trekrogen sorterede de mindste fra. En strimmel fisk gjorde fiskeriet meget lettere.

10,2m klart vand og rødspætte. Vi fik den ikke..

Eric og Rene med fladfisk.

Idag er Mr. Peck og holdet taget hjem 1 dag før tid. De, Eric og Rene, har sammen et isolerings firma og de er ved at købe et nyt domicil og der er vigtige møder fra mandag morgen. De har fået alle de fisk de ville fange og de var trætte efter 4 ture på vandet. Der går også en del tid i fileterings rummet efter fisketuren, når man er perfektionistisk med sine fileter. Jeg håber vi ses igen i 2013 og kaptajnen kommer nok forbi til sommer med nogle kammerater og fanger nogle flyndere..

Idag er det rydde op og male og ikke mindst drikke god kaffe..

/Brian Ahlers