Vind stille og medvind..

Idag havde vinden lagt sig og solen kom frem, så man for første dag i år kunne fiske uden handsker!!! det i sig selv var super fedt. Vi valgte at fiske efter flyndere i det gode vejr og det var et godt valg. Nu har alle jenesco brødrene fanget flyndere og totalt fik vi 6 stk idag på et vandskifte, det er det bedste flynderfiskeri vi endnu har haft iår fra campen. Alle flynderne var dog af mindre kaliber og vi hjemtog en enkelt til mad. Nu fisker Jeschor brødrene ikke efter deres første flynder men efter en større pr. Andreas fik også sin første måler torsk idag, som dagen første fisk..

Lodde stime som ikke vil være ved sandbunden.

En lidt speciel oplevelse var at jeg havde en kontakt og straks efter krogede sebastian sin første flynder og det endte op i et kæmpe smil. Det var fedt. Flynderne er fanget på alt fra sild, sej, storm til bergman pirk.. Den røde tråd er lidt vanskelig at se men på foto'et over er der en klar indikator på det gode fiskeri... Lodde.

Båd 1 med fleks på nogle stænger og en flok torsk kunne retuneres.

Andreas m torsk på 105cm fuld af lodde.

Brian m dagens eneste havkat på 86cm

Sebastian m flynder

/Brian Ahlers