Flynder og Rødspættefiske..

Vi har hygget os med med en tur efter flyndere og fanget nogle torsk. Sven fra angeladen.de havde en flynder med op til 8-10 under overfladen med hans store sild i munden. Derefter bed den bare hans sild over og forsvandt tilbage i dybet. ØV, den havde været ugens største. Endte med at have fanget 6 havkat til 4,5kg og ca. 30 torsk op til 9 kg på 5 timers fiskeri.

Iaftes fiskede jeg med jeschor brødrene efter rødspætter og efter en kort introduktion med tackler og modhug, så følte vi os klar til en fisketur. Forholdene var super dårlige og vi sejlede ind da den ene bror spurgte den anden hvordan hugget føltes og han svarede at selv om hans fingre var iskolde så kunne han mærke at den var der 2 gange inden han gav modhug. Han havde de største polarvanter på som fandtes i båden. Der var meget stor gennemsnits vægt på spætterne.

Mindste er 48cm og største er 58cm og 2,5kg

Idag er der en halvsnestorm under afvikling og det blæser 15 m/s og det virker ikke som om der er den helt store entusiasme for at forlade den varme stue. Typisk at der kommer sne når jeg lige har fået sat sommer dæk på minibussen igår.

/Brian Ahlers